Rodo
ozdobnik

RODO

Obowiązek informacyjny RODO

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ROYAL – STAR” Krzysztof Pawełek
Dębica 39-200, ul. Drogowców 7, NIP 8721006600, REGON 850083249

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzysztof Pawełek, prowadzący działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ROYAL – STAR” Krzysztof Pawełek, ul. Drogowców 7, Dębica 39-200, NIP 8721006600, REGON 850083249 , zwany dalej Administratorem; e-mail: info@royal-star.pl.

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

4.  podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, jak również upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością przedsiębiorstwa

5. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

6. posiada Pani/Pan prawo do:

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Klauzula informacyjna RODO.pdf

Have questions?

Feel free to contact us, we’ll be happy to help you.

Royal-Star AERO

39-300 MIELEC, POLAND

ul. Lotniskowa 16

phone. [+48] 17 788 63 60

email: ato[at]royal-star.pl

Subscribe to our newsletter.