Security
ozdobnik System
Zarządzania
Bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo

Celem Royal-Star jest osiągnięcie najwyższych standardów bezpieczeństwa prowadzonych operacji lotniczych.

Bezpieczeństwem według definicji jest stan, w którym możliwość odniesienia szkody na zdrowiu lub zniszczenia mienia pozostaje na poziomie dostatecznie niskim, aby mógł on zostać zaakceptowany. Osiąga się to poprzez identyfikację możliwych zagrożeń i zarządzanie nimi.

Osiągnięcie celu Royal-Star jest możliwe między innym poprzez:

Zdarzenia oraz zaobserwowane okoliczności potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa wykonywanych operacji lotniczych można zgłaszać w następujący sposób:

Celem zgłaszania zdarzeń oraz wewnętrznego badania zdarzeń jest poprawa bezpieczeństwa, a nie przypisywanie winy poszczególnym osobom – dlatego też raportowanie zdarzeń jest anonimowe i w pełni kontrolowane.

Have questions?

Feel free to contact us, we’ll be happy to help you.

Royal-Star AERO

39-300 MIELEC, POLAND

ul. Lotniskowa 16

phone. [+48] 17 788 63 60

email: ato[at]royal-star.pl

Subscribe to our newsletter.